Cardio

Het FDC biedt in samenwerking met zorg- en welzijnspartners laagdrempelige sport- en beweeglessen aan inwoners van Utrecht.

Deze lessen zijn voor alle vrouwen toegankelijk. Voor vrouwen van alle generaties. Het FDC richt zich ook op inwoners met chronische klachten in een achterstandspositie. Door middel van sport- en beweeglessen binnen de eigen leefomgeving zal het welbevinden en de gezondheid van de inwoners verbeterd worden. Insteek is om inwoners te stimuleren om actief te werken aan de eigen gezondheid en welbevinden.

Neem voor meer informatie contact met ons op